Tokyo 2020 毛巾套裝 34x35cm (1套2條) 1️⃣4️⃣

数量

简介

+
🎊🎉相信大家都有留意東京2020奧運💕我地香港運動員係東奧既成績非常好👏🏻 希望大家日後繼續支持香港既運動員🏊🏻‍♀️🏓🏸 🤺 我地從🇯🇵日本東京奧運官方店入手少量紀念品-毛巾套裝(1pack2條) 雖然奧運都延遲1年而且無得親身支持✈️ 不過精神都支持日本成功舉辦奧運🥇🥈🥉等🇭🇰香港人做個紀念 而且答謝各位一路支持小店 Tokyo 2020 毛巾套裝 34x35cm (1套2條) 🌈 Like & Share Fb/ IG 以優惠價 $55/套購入 💎 紀念品數量有限,先到先得,多謝支持!

你可能感兴趣的商品